W celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy zarówno ludzi jak i maszyn muszą być stosowane dodatkowe zabezpieczenia. W przypadku zakładów przemysłowych sytuacja ta może dotyczyć chociażby pomieszczeń, w których muszą panować sterylne warunki. Przykładem mogą być hale produkcyjne, w których odbywa się składanie urządzeń elektronicznych wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne.

Filtracja ważnym aspektem w procesach przemysłowych

filtry przemysłoweW takim przypadku oprócz zapewnienia odpowiednich instalacji odprowadzających ładunki oraz środków ochrony indywidualnej pracownika niezbędne jest również zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza. W powietrzu bowiem znajdują się cząsteczki, które odpowiadają za powstawanie chociażby kurzu, który może być przyczyną powstawania uszkodzeń wrażliwych układów. W tym celu stosowane są filtry przemysłowe, które umieszczone w sieci wentylacyjnej wyłapują wszystkie potencjalnie niebezpieczne cząsteczki. Dzięki temu powietrze, które przepływa przez halę produkcyjną jest czyste i nie stanowi zagrożenia dla wykonywanych czynności. Oprócz filtracji powietrza filtry przemysłowe często można spotkać w instalacjach za pośrednictwem których dostarczana jest woda do maszyn. Woda ta może być wykorzystana do zasilania układów hydraulicznych maszyny lub do jej chłodzenia. Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku musi posiadać ona odpowiednie właściwości, które nie będą zagrożeniem dla wrażliwych części maszyny.

Przede wszystkim musi posiadać ona odpowiednią twardość oraz być wolna od innych zanieczyszczeń. Do tego celu wykorzystywane są filtry, które nadają odpowiednie właściwości wodzie. Jak widać zastosowanie filtrów przemysłowych jest szerokie. W zależności od aplikacji należy stosować zróżnicowane metody eliminacji potencjalnych zagrożeń. Oprócz wyżej wymienionych przypadków istnieje jeszcze wiele innych rozwiązań, gdzie koniecznym jest zastosowanie chociażby filtrów oleju, gazu i innych.

Related Posts