Śmierć bliskich jest dla nas chwilą nie tylko organizowania pogrzebu, ale niestety wiąże się także z załatwianiem wszystkich potrzebnych dokumentów i spraw prawnych. Aby zorganizować pogrzeb musimy więc zdobyć wszystkie dokumenty, które w tej kwestii będą bardzo istotne. Samym pogrzebem w głównej mierze zajmie się zakład pogrzebowy. 

Formalności z zakładem pogrzebowym 

usługi pogrzebowe - WrocławKiedy już otrzymaliśmy ze szpitala kartę zgonu, będzie nam ona potrzebna do wystawienia aktu zgonu w Urzędzie Cywilnym. Kiedy już załatwimy te formalności koniecznie musimy udać się do zakładu pogrzebowego z aktem zgonu, dowodem osobistym osoby zmarłej oraz jej współmałżonka, a także zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu. Usługi pogrzebowe – Wrocław załatwią za nas wszelkie formalnością związane z organizacją pogrzebu, lecz konieczne jest, abyśmy wpierw podpisali z nim umowę z dokładnym wyszczególnieniem cen za wszystkie usługi jakie będzie nam świadczył zakład. W takiej umowie powinniśmy określić również datę pogrzebu, wybór cmentarza, dokładnego miejsca pochówku oraz wygląd i rodzaj trumny. Powinniśmy także ustalić rodzaj obrządku religijnego bądź szczegóły pogrzebu świeckiego. Pracownicy zakładu pomogą nam również w zdobyciu zasiłku pogrzebowego, który pokrywać będzie koszty organizacji pogrzebu osoby zmarłej w wysokości 4 tysięcy złotych. Przysługuje ona jedynie w przypadku kiedy osoba zmarła w chwili śmierci była ubezpieczona bądź była pod opieką takiej osoby. 

Organizacja pogrzebu jest zatem głównie w rękach zakładu pogrzebowego, jednak do nas należy podjęcie decyzji o jego miejscu i charakterze. Musimy również dobrze współpracować z zakładem oraz podpisać odpowiednią umowę, które określa ceny za usługę, aby oszacować wszystkie koszta związane z pochówkiem zmarłego. 

Related Posts