Niektóre obiekty oraz miejsca ze względu na swoją charakterystykę wymagają zastosowania dodatkowych środków bezpieczeństwa w celu ochrony życia oraz zgromadzonego mienia. Przykładem mogą być chociażby miejsca pracy, gdzie występuje potencjalnie wybuchowa atmosfera. Mogą to być chociażby kopalnie, gdzie pracują na co dzień górnicy czy stacje przepompowywania substancji niebezpiecznych.

Sygnalizacja procesów z wykorzystaniem urządzeń atex

urządzenia exWarto dodać, że w zależności od występującego zagrożenia istnieją różne klasyfikacje atmosfer wybuchowych. Właśnie dlatego urządzenia ex, które są stosowane w tego typu przestrzeniach muszą posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające możliwość ich stosowania w danej atmosferze. Urządzenia te są często wykonane jako iskrobezpieczne. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia iskry nie spowoduje ona zapłonu gazów lub pyłów, które mogą spowodować wybuch. Urządzenie w wykonaniu ex jest bowiem w pełni szczelne i nie stanowi zagrożenia wybuchem. Przykładem tego typu urządzeń mogą być chociażby sygnalizatory świetlne czy dźwiękowe, które są powszechnie stosowane w miejscach pracy bez względu na charakterystykę wykonywanych czynności. Sygnalizatory świetlne w wykonaniu ex pozwalają bowiem na komunikację między osobami znajdującymi się na danej przestrzeni. Dodatkowo przekazują one informację na temat wykonywanych procesów oraz stanu, w którym znajduje się dana maszyna.

Dzięki temu eliminowane są sytuacje, w których brak komunikacji może powodować pewne utrudnienia. Urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym są znacznie droższe niż tradycyjne rozwiązania. Fakt ten wynika z dużo większego stopnia trudności wytworzenia w pełni bezpiecznego urządzenia. Nie bez znaczenia są również koszty certyfikacji w akredytowanych jednostkach. Certyfikaty ex są bowiem wymagane w miejscach instalacji urządzeń.

Related Posts