Niespłacone należności bardzo często stanowią duży problem nie dla osób zadłużonych, ale przede wszystkim dla tych, którzy nie otrzymali swoich pieniędzy w terminie. Tego typu zatory płatnicze mogą powodować upadek bardzo wielu przedsiębiorstw, a co za tym idzie poważne problemy w skali makro ekonomicznej. 

Niedroga windykacja zagraniczna

windykacja we francjiProblem ten nie obejmuje jedynie naszego kraju. Bardzo często dłużnicy oraz nierzetelni kontrahenci są w stanie funkcjonować nawet w kilku krajach jednocześnie. Z tego też powodu ważne jest podejmowanie skutecznych działań, w tym działań prewencyjnych przeciwko tego typu sytuacjom. Jednym z takich działań jest prowadzenie windykacji. W ten sposób mamy możliwość dokładnego weryfikowania sytuacji dłużnika, a także próbowania odzyskania naszych pieniędzy w mniejszych lub większych częściach. Co bardzo istotne fakt, że nasz dłużnik nie ma siedziby na terenie Polski, albo jego miejsce zamieszkania znajduje się na granicą nie jest problemem w skutecznym odzyskaniu naszych należności. Bardzo często wiele kancelarii prawnych oferuje swoją pomoc w takich sytuacjach. Jeśli chodzi o proces taki jak windykacja we francji, czy winnym kraju nie różni się on specjalnie od tego, jak wygląda to w Polsce. Bardzo często jest jednak o wiele bardziej sprawny. Wynika to przede wszystkim z o wiele większych uprawnień, jakie posiadają poszczególne organy egzekucyjne.

Z tego też powodu sam proces odzyskiwania należności w tym kraju jest co do zasady trzykrotnie krótszy niż w Polsce. Oczywiście nie oznacza to, że panuje tam stuprocentowa skuteczność, jeśli chodzi o odzyskiwanie należności. Bardzo często poziom skuteczności windykacji jest zależny od woli współpracy ze strony dłużnika oraz od tego jak szybko podjęliśmy działania.

Related Posts