Drukarki 3D nie są drukarkami w klasycznym znaczeniu. Odnoszą się one do maszyn, które wytwarzają trójwymiarowe przedmioty z różnych materiałów ciekłych lub stałych. Tworzywa sztuczne, metale, ceramika lub piasek są przetwarzane na przedmioty w trójwymiarowych kształtach. Produkcja addytywna lub druk 3D to proces produkcyjny oparty na prostym pomyśle przekształcenia modelu numerycznego w model trójwymiarowy.

Technologia drukowania w 3D

drukowanie 3d w KrakowieZ biegiem czasu w branży rozwinęły się różne technologie drukowania 3D, z których wszystkie mają wspólną cechę, że obiekt fizyczny jest tworzony warstwa po warstwie. W przemyśle oprócz płynnego tworzywa sztucznego jako materiału do tworzenia obiektów 3D stosuje się proszki metalowe lub ceramiczne. Do produkcji obiektu 3D istnieje teraz kilka metod. Do użytku domowego są szczególnie interesujące drukarki 3D, które pracują w tak zwanej metodzie ciśnienia topnienia. W tej metodzie materiał ten jest ogrzewany i skraplany, dzięki czemu można go rozpylać na platformę roboczą za pomocą tak zwanej wytłaczarki. Materiały są nakładane w bardzo cienkich warstwach. Utwardza ​​się warstwa po warstwie za pomocą wiązki laserowej. Platforma robocza opuszcza się kawałek po kawałku, podczas gdy laser kontynuuje pracę na tej samej wysokości. Każde drukowanie 3D w Krakowie polega na budowaniu części w oparciu o tę samą główną zasadę: model cyfrowy przekształca się w fizyczny obiekt trójwymiarowy, dodając materiał warstwowo.

Druk 3D to zasadniczo inny sposób wytwarzania części w porównaniu z tradycyjnymi technologiami wytwarzania subtraktywnego (obróbka CNC) lub formatywnego (formowanie wtryskowe). W druku 3D nie są wymagane żadne specjalne narzędzia, na przykład narzędzie tnące o określonej geometrii lub formie. Zamiast tego część jest wytwarzana bezpośrednio na wbudowanej platformie warstwa po warstwie, co prowadzi do unikalnego zestawu korzyści.

Related Posts