Według zapisów prawa z 2000 roku, część zbiorników, które są wykorzystywane w produkcji oraz w przemyśle, podlega nadzorowi Urzędu Dozoru technicznego.  W związku z tym, firmy, które korzystają z tego typu urządzeń, musza prowadzić ich stałą ewidencję tak, aby urząd wiedział, jakich typów zbiorników używamy oraz jak często prowadzone są ich prace konserwacyjne.

Jakie zbiorniki podlegają nadzorowi UDT?

który zbiornik pod nadzorem udtZdecydowana większość obecnie funkcjonujących zakładów przemysłowych posiada i stale korzysta z urządzeń i zbiorników, które podlegają Urzędowi Dozoru Technicznego. Wielu przedsiębiorców zastanawia się, który zbiornik pod nadzorem udt znajduje się w ich firmie. Okazuje się, że takiemu nadzorowi podlegają wszystkie zbiorniki ciśnieniowe, które służą do magazynowania cieczy lub tez gazów, które są konieczne do prowadzenia w zakładzie procesów technologicznych i produkcyjnych. Jeżeli dana firma zakupi nowy zbiornik do tych celów i chce z niego korzystać, musi wcześniej postarać się o uzyskanie pozytywnej decyzji wystawianej przez Urząd Dozoru Technicznego, dopuszczającej dany zbiornik do użytku. Oprócz planowanego przeznaczenia danego zbiornika, aby uzyskać pozytywną decyzję zbiornik musi mieć odpowiednia pojemność, a przechowywana w nim ciecz lub gaz nie może przekraczać dopuszczanego przed producenta zbiornika nadciśnienia. Używanie zbiornika ciśnieniowego który nie posiada akceptacji przez UDT, może się wiązać z dotkliwymi karami finansowymi dla przedsiębiorstwa, które się na to zdecydowało. Warto pamiętać jednak, że nie wszystkie zbiorniki podlegają opisywanym zapisom prawa.

Zbiorniki ciśnieniowe są nieodłącznym elementem wyposażenia niemal każdego zakładu produkcyjnego czy fabryki. Część z nim objęta jest nowymi zapisami prawa, według którego część z tych zbiorników musi uzyskać decyzję uprawniająca do korzystania z nich. Jest to bardzo ważne, aby nie otrzymać kar za korzystanie z niedopuszczonych do użytku zbiorników.

Related Posts