Wszelkie odpady powstające w placówkach służby zdrowia oraz w gabinetach lekarskich objęte są odpowiednią klasyfikacją. Ich ewidencja została określona w katalogu wydanym przez odpowiednie ministerstwa. W związku z tym powstaje pytanie, jak przebiega odbieranie takich śmieci i ich segregacja?

Jak segregowane są śmieci w placówkach służby zdrowia?

kody odpadówKażda placówka, która świadczy usługi medyczne produkuje różnego rodzaju odpady medyczne. Mogą one pochodzić od prowadzonych przez nich badania medyczne, a skończywszy na odpadach, które pochodzą z sal zabiegowych. Tak powstałe odpady medyczne są bardzo groźne, nie tylko dla człowieka, ale również dla zwierząt lub gleby. Dlatego każda z tych placówek jest zobowiązana do odpowiedniego ich segregowania. Do ich segregacji używa odpowiednich pojemników i worków, które muszą zawierać kody odpadów. Po zebraniu określonej liczby odpadów dzwoni się do specjalistycznej firmy, która zajmuje się segregacja odpadów medycznych. Firma taka by móc działać musi posiadać specjalne zezwolenia i pozwolenia na odbiór, przewóz oraz na prawidłową selekcje oraz ich utylizację. Osoby pracujące w takich firmach zanim zostaną dopuszczone do pracy muszą przejść odpowiednie szkolenie. Zazwyczaj szkolenie te prowadzone przez firmę oraz służby sanitarne, które trwa około miesiąca czasu. Ważne by osoby pracujące w takim miejscu być cały czas czujne by nie doprowadzić do nie tylko skażenia danego terenu, ale również by nie zagrozić sobie.

Do identyfikacji śmieci używa się kodów, które zostały określone w rozporządzeniach odpowiedniego ministra. Taki odpadami są również odpady tworzone przez placówki medyczne świadczące różnego rodzaju usługi medyczne. Ważne jest jednak by firma, która odbiera śmieci wiedziała jak później prawidłowo zostały zutylizowane.

 

Related Posts