Zakłady przemysłowe, których miejsca pracy znajdują się w zamkniętych pomieszczeniach, takich jak na przykład hale produkcyjne, muszą przykładać szczególną wagę do utrzymania w nich odpowiednich warunków. Oznacza to między innymi dbałość o stan powietrza.

Rola instalacji odpylania w zakładach pracy

instalacje odpylaniaZalegające w powietrzu nieczystości (w przeważającej części pyły) zagrażają nie tylko pracownikom, którzy częściej zapadają na choroby układu oddechowego, ale też mogą stwarzać niebezpieczeństwo wybuchu. Poza tym zmniejszają wydajność pracowników, prowadząc do szybszego zmęczenia organizmu. Aby zapobiec tym ubocznym efektom produkcji, w zakładach przemysłowych powszechnie montuje się instalacje odpylania. Filtrują one powietrze w zanieczyszczonym pomieszczeniu, pochłaniając unoszące się w nim pyły. Dotyczy to bardzo szerokiej gamy branży, od ceramicznej i spożywczej, poprzez firmy farmaceutyczne, aż po przemysł drzewny. Część pyłów bywa toksyczna i łatwopalna, ale dobre instalacje odpylania są przystosowane do radzenia sobie również z takimi problemami. Są one wyposażone nie tylko w filtry odpowiednie dla palnych oparów, ale też w systemy tłumienia wybuchu, gdyby doszło do niego pomimo dołożenia wszelkich starań. W związku z tego typu zagrożeniami ważne jest, aby instalacje odpylania nie gromadziły na sobie ładunków elektrostatycznych, które mogłyby doprowadzić do spięcia i powstania iskry, a w konsekwencji – pożaru. Bardzo ważna jest także szczelność instalacji, w przeciwnym bowiem razie część zanieczyszczeń powróciłaby do hali produkcyjnej. Nowoczesne instalacje odzyskują ciepło z filtrowanego powietrza i oddają je z powrotem, dzięki czemu hala nie wyziębia się.

Oprócz standardowych instalacji zazwyczaj można przygotować projekt dostosowany do indywidualnych potrzeb. Różnorodne filtry przystosowane do typu pyłów i ich ilości pozwalają znaleźć odpowiednią instalację do praktycznie każdego zakładu produkcyjnego.

Related Posts