Na polskim rynku istnieje wiele firm geologicznych, które zajmują się badaniem terenu. Zadaniem firm geologicznych jest przede wszystkim ocenić przydatność gruntu, terenu budowlanego. Nie każdy budynek można postawić w danym miejscu. To samo dotyczy dróg.

Nadzór geologiczny i geotechniczny nad pracami budowlanymi

badania geologiczneFirmy geologiczne zajmują się zazwyczaj kilkoma dziedzinami. Tu warto wyróżnić usługi geologii inżynierskiej, geotechniki oraz hydrogeologii. W ofercie firm znajduje się nadzór geologiczny i geotechniczny. Prowadzenie takiego nadzoru jest bardzo ważne w czasie wykonywania prac budowlanych. Wykonywane są takie usługi jak badanie gruntu, sondowanie podłoża, odwierty. Ponadto wykonuje się analizy stateczności skarp. Dla budownictwa bardzo ważne jest kontrolowanie wykopu fundamentowego, czym również zajmują się firmy geologiczne. Oczywiście badania geologiczne obejmują również takie usługi jak kontrolowanie zagęszczenia podłoża gruntowego i nasypu. Jeśli badania geologiczne zostaną wykonane poprawnie, to dzięki nim można określić warunki wodne na danym terenie. To z kolei daje możliwość wykonania kompletnych profili geotechnicznych czy też przekrojów geologicznych. Takie przekroje określają dokładnie, jaka jest budowa gruntu na danym terenie. Dzięki określeniu warunków gruntowych, można przyznać kategorię geotechniczną konkretnego obiektu budowlanego. Dla każdej firmy budowlanej jest to niezwykle ważne – można budować obiekty tylko na terenach bezpiecznych.

W świetle obowiązującego prawa, aby uzyskać pozwolenie na budowę, należy wykonać profesjonalne badania geologiczne. Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, które pochodzi z 2012 roku i obowiązuje do dziś. Dzięki badaniom geologicznym można stworzyć bardzo dokładną dokumentację terenu.

Related Posts