Każdy właściciel, czy też zarządca budynku użyteczności publicznej, musi pamiętać o jego właściwym przygotowaniu na wypadek pożaru. W tym celu bardzo ważne jest, aby zorganizować odpowiednią liczbę wyjść ewakuacyjnych, czy też gaśnic. Trzeba się także zatroszczyć o to, aby ekipy ratunkowe miały gdzie podłączyć sprzęt gaśniczy.

Jak działa zestaw hydroforowy?

zestawy ppoż hydroforoweW przypadku, gdy dany budynek znajduje się w zbyt dużej odległości od miejskich hydrantów, jedynym rozwiązaniem jest tak naprawdę zorganizowanie w jego wnętrzu pompowni ppoż. Taka pompownia to specjalne pomieszczenie, które jest wyposażone w co najmniej dwa hydranty ppoż. Oczywiście, zawory do celów przeciwpożarowych muszą mieć podniesione ciśnienie przepływu, do czego najlepiej jest wykorzystywać zestawy ppoż hydroforowe. Zestawy takie to specjalne pompy, które sa w stanie podwyższyć ciśnienie w instalacji wodnej nawet o kilkadziesiąt procent, tak aby spełniała ona wymogi instalacji przeciwpożarowej. Jest to bardzo ważne, gdyż zbyt mała wydajność danej instalacji spowoduje, ze nie będzie ona w stanie właściwie zasilać węży strażackich, jak również innego sprzętu gaśniczego. Zestawy hydroforowe składają się z kilku pomp, których liczba jest uzależniona od tego, do jak wysokiego poziomu trzeba podbić ciśnienie przepływu w danej instalacji. Zazwyczaj jednak w pełni wystarczające okazują się dwie takie pompy, które musza być połączone najwyższej jakości armaturą. Jest to bardzo ważne, aby dana instalacja mogła działać bezproblemowo.

W obecnych czasach znacznie więcej uwagi przykłada się do przestrzegania prawa przeciwpożarowego. Szczególnie istotne jest, aby we właściwy sposób podbić ciśnienie przepływu w instalacji wodociągowej, aby była ona w stanie zasilać odpowiednio wydajnie sprzęt gaśniczy używany przez strażaków.

Related Posts