Kim właściwie jest Product Owner – co to znaczy? Co kryje się pod tą tajemniczą nazwą? Takie pytania mogą pojawiać się w momencie pierwszego zetknięcia z tym sformułowaniem. Nazwa przestanie być tam tajemnicza, jeśli uświadomimy sobie co znaczy ten skrót.

Szkolenia dla właścicieli czyli Product Owner

Product Owner - szkoleniaWszelkim pracownikom korporacji ta nazwa mówi bardzo wiele. Product Owner to po prostu właściciel produktu. Bierze on udział w procedurze realizacji projektu, która przebiega w oparciu o ściśle określone zasady. Przede wszystkim całe postępowanie podzielone jest na etapy zwane sprintami, które są ze sobą skorelowane i następują bezpośrednio po sobie, tworząc jak gdyby sekwencję zdarzeń. Po każdym takim etapie zespół przedstawia działającą wersję produktu. Procedura tego typu znajduje zastosowanie głównie w pracach nad różnego rodzaju oprogramowaniem. Jaką jednak rolę pełni w tym wszystkim właściciel produktu? Otóż na początku pracy nad produktem przedstawia on zespołowi wymagania użytkownika. Są to cechy, jakie produkt powinien mieć po zakończeniu pracy nad nim. Składają się na nie różne właściwości i oczekiwania co do funkcji, jakie powinien realizować. Trzeba oczywiście wiedzieć, w jaki sposób przedstawiać te wymagania. Są pewne cechy i umiejętności, które powinien posiadać Product Owner – szkolenia specjalistyczne przygotowują do pełnienia takiej roli. Dostarczają niezbędnej wiedzy i pomagają rozwijać przydatne w sprawowaniu takiej funkcji cechy osobowości. Ważne jest jednak, by wybrać profesjonalne szkolenie.

Osoba zainteresowana zdobyciem kompetencji przydatnych właścicielowi produktu, powinna zwrócić uwagę, czy szkolenie będzie prowadzone przed trenerów posiadających właściwą wiedzę i – co również istotne – doświadczenie.

Related Posts